BNL

Algemene voorwaarden

Op al mijn opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vastgelegd in “De Nieuwe Regeling 2011″: rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur, adviseur ” (DNR 2011 eerste herziening juli 2013). Deze is terug te vinden in de algemene voorwaarden.